2 Pułk Inżynieryjny
Konkursy

 

 

 

PRZEGLĄD PIOSENKI O MAMIE

”NIE MA JAK U MAMY”

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

1. Regulamin konkursu

2. Karta Zgłoszeniowa

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Konkursu plastycznego „Saperem być – żołnierz, współczesny bohater”

        Dowódca Pułku wraz z Klubem 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego zaprasza uczniów klas IV – VII szkół podstawowych do udziału w VI edycji konkursu plastycznego „Saperem być – żołnierz, współczesny bohater”. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom służby i zadań żołnierzy i saperów stacjonujących w 2. Inowrocławskim Pułku Inżynieryjnym, kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz promocja profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, propagowanie wartości patriotycznych, upamiętnienie 100-lecia odzyskania Niepodległości oraz rozbudzanie zamiłowań plastycznych wśród dzieci.

 

 

 

2 Inowrocławski Pułk Inżynieryjny jest jednostką o specjalności komunikacyjno  -  inżynieryjnej. Do głównych jego zadań należy utrzymanie gotowości do budowy przepraw mostowych, zwłaszcza z konstrukcji składanych, jak również prowizorii mostowych, wraz z konstrukcją mostów niskowodnych oraz z gotowością do budowy i utrzymania odcinków dróg kołowych dojazdowych do przepraw mostowych. Żołnierze są również w ciągłej gotowości do działań ratowniczych w czasie działań militarnych i niemilitarnych, na rzecz wojska i ludności cywilnej w rejonach zagrożonych i objętych klęskami żywiołowymi (powódź, katastrofy, pożary przestrzenne, rejony porażeń itp.) 

W skład 2 Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego wchodzą również patrole saperskie. Patrol Rozminowania - zwany też minerskim patrolem oczyszczania - jest specjalistycznym pododdziałem Wojsk Inżynieryjnych przeznaczonym do rozpoznania, usuwania i niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego w czasie pokoju i wojny.

 

Zapraszamy do udziału.

 

 

 

 

Załączniki:

1.    Regulamin konkursu.

2.    Karta zgłoszeniowa.

3.  Karta zgłoszeniowa (doc).

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 2716829 gościem na naszej stronie