2 Pułk Inżynieryjny
Dowództwo

płk mgr inż. Bogdan PROKOP  - DOWÓDCA

 

Urodzony 22 maja 1967 roku w Kielcach.

 

Przebieg służby:

1987-1991 słuchacz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych

1991-1994 dowódca plutonu saperów 42 pułk zmechanizowany

1994-1999 dowódca kompanii saperów 11 Brygada Zmechanizowana/11DKPanc

1999-2001 szef saperów 20 pułku artylerii przeciwpancernej

2001-2004 młodszy specjalista 11 DKPanc

2004-2007 specjalista 11 DKPanc

2007-2007 specjalista Szefostwa Wojsk Inżynieryjnych DWLąd

2007-2011 starszy specjalista Szefostwa Wojsk Inżynieryjnych DWLąd

2011 - 2012 słuchacz Akademii Obrony Narodowej

2012 - 2016 zastępca dowódcy 2 Pułku Saperów

18.11.2016 – Decyzją Ministra Obrony Narodowej wyznaczony na Dowódcę 2. Pułku Inżynieryjnego. W dniu 02.12.2016 r. uroczyście objął obowiązki dowódcy pułku i został mianowany do stopnia pułkownika.

 

Wykształcenie:

1987-1991 studia zawodowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Inżynieryjnych

2003-2004 studia dyplomowe Uniwersytet Zielonogórski

2005-2006 studia podyplomowe Akademia Obrony Narodowej

2007-kurs dowódców batalionów Akademia Obrony Narodowej

2011-2012 podyplomowe studia operacyjno-strategiczne Akademia Obrony Narodowej

 

  

 

ppłk mgr inż. Sławomir SZWEMIN - ZASTĘPCA DOWÓDCY

 

Urodzony 17 stycznia 1964 roku w Inowrocławiu.

 

 

Przebieg służby: 

1984-1988    podchorąży, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Inżynieryjnych

1988-1989    dowódca plutonu pływających transporterów samobieżnych, 17 Batalion Saperów

1989-1990    dowódca plutonu gąsienicowych promów samobieżnych, 17 Batalion Saperów

1989-1995    dowódca kompanii desantowo-przeprawowej, 17 Batalion Saperów

1995-1999    dowódca kompanii pontonowej, 17 Batalion Saperów

1999-2001    szef saperów, 2 Pułk Artylerii

2001-2004    oficer specjalista, 2 Pułk Artylerii

2004-2006    specjalista pionu szkolenia, Dowództwo 12 Dywizji Zmechanizowanej

2006-2006    specjalista PKW IRAK

2006-2008    specjalista pionu szkolenia, Dowództwo 12 Dywizji Zmechanizowanej

2009-2012    szef wojsk inżynieryjnych, 12 Brygada Zmechanizowana

2012-2017    dowódca 2 Batalionu Saperów, 12 Brygada Zmechanizowana

2017-             Zastępca Dowódcy 2 Pułku Inżynieryjnego

 

 

Wykształcenie:

 

1988             Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Inżynieryjnych, grupa osobowa ogólnoinżynieryjna, Wrocław.   

1998              Wyższa Szkoła Oficerska im. T. Kościuszki, Wyższy Kurs Specjalistyczny - szefów saperów

2000              Uniwersytet Szczeciński, socjologia, socjologia zachowań ludzkich

2009              Studia Podyplomowe, Uniwersytet Szczeciński, Ekonomia
 i Zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi.

2011              Akademia Obrony Narodowej, pion funkcjonalny: dowódczy

 

 

 

ppłk dypl. inż. Tomasz Baranowski - SZEF SZTABU

 

Ppłk dypl. inż. Tomasz Baranowski urodził się 22 lipca 1966 r. w Inowrocławiu. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych w Wrocławiu w 1990 roku objął stanowisko dowódcy plutonu w Elblągu. W 1991 roku został przeniesiony do 2. Pułku Kolejowego w Inowrocławiu, gdzie pełnił służbę na stanowiskach dowódcy plutonu technicznego, dowódcy kompanii przygotowania elementów, zastępcy dowódcy batalionu mostów składanych, dowódcy batalionu mostów składanych, szefa sekcji S-2 pułku oraz dowódcy batalionu drogowo-mostowego. W 1996 roku ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów. W 2000 roku ukończył studia w Akademii Obrony Narodowej na kierunku dowódczo – sztabowym oraz w 2007 roku Kurs Specjalistyczny Dowódców Batalionów w Akademii Obrony Narodowej, ponadto 2008 roku studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy. Rozkazem personalnym Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ z dniem 7 października 2013 r. został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu Pułku 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 2500570 gościem na naszej stronie