2 Pułk Inżynieryjny
BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) 2 Pułku Inżynieryjnego

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej. http://bip.mon.gov.pl/

 

Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

 

          Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej;

          Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;

          Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;

          Decyzja Nr 449/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2007 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej resortu obrony narodowej;

          Decyzja nr 108 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.

 

 

Status prawny

Decyzja Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie realizacji zadań umożliwiających dokonanie zmian organizacyjno – etatowych w jednostkach inżynieryjnych oraz transportu i ruchu wojsk Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

2 Pułk Inżynieryjny jest oddziałem wojsk inżynieryjnych bezpośrednio podporządkowanym Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

 

Przedmiot działania

2 pułk inżynieryjny jest oddziałem wojsk inżynieryjnych przeznaczonym do wykonywania zadań inżynieryjnych określonych w planach operacyjnych.

Ponadto, pułk wykonuje zadania niemilitarne poprzez wydzielenie sił i środków do zwalczania klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków w ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania Kryzysowego.

 

 

Przyjmowanie skarg i wniosków

 

Kierowanie skarg i wniosków do Dowódcy 2 Pułku Inżynieryjnego:

 

Adres korespondencyjny:

 

Jednostka Wojskowa 1523                                           

88-100 Inowrocław                                                       

ul. Dworcowa 56

 

fax.261 436 234

 

email: 2pinz@wp.mil.pl

 

W sprawie skarg i wniosków Dowódca 2 Pułku Inżynieryjnego przyjmuje interesantów (po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretariatem nr tel. 261 436 209):

        w każdy poniedziałek w godz. od 15.00 do 16.00 (wyjątek stanowią dni wolne od pracy).

 

Prawo do powszechnego składania skarg, wniosków i petycji jest instytucją konstytucyjną. Stanowi o tym art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r. Organizację, tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji reguluje Dział VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz pełnego adresu zamieszkania wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 3002603 gościem na naszej stronie