2 Pułk Inżynieryjny
Powstanie Koła nr 11

W dniu 22 lutego 2001 roku powołane zostało Koło Stowarzyszenia Saperów Polskich przy 2. Pułku Komunikacyjnym w Inowrocławiu. Do Koła wstąpiło 23 członków.

Na zebraniu założycielskim wybrano pierwszy Zarząd Koła, skład którego stanowili:

      Prezes                         - ppłk Edward MISZCZAK

      Wiceprezes                  - ppłk Mirosław WRÓBLEWSKI

      Sekretarz                     - por. Arkadiusz KOWALSKI

      Skarbnik                       - chor. Leszek DOLEGAŁA

Na zebraniu wybrano również skład Komisji Rewizyjnej:

      Przewodniczący           - mjr Wojciech KRAJEWSKI

      Zastępca                      - mjr Sławomir STRZELECKI

      Sekretarz                     - ppłk Zdzisław LIMINOWICZ

            Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich Nr 1 z dnia 27.02.2001r., Koło przy 2 Pułku Komunikacyjnym otrzymało nr 11.

            Stowarzyszenie Saperów Polskich jest organizacją środowiskową zrzeszającą saperów, żołnierzy i pracowników wojsk inżynieryjnych, którzy służyli, służą lub pracują w formacjach Wojska Polskiego, a także kombatantów sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej i podziemnych organizacji ruchu oporu oraz ich rodziny.

Celem Stowarzyszenia jest upamiętnienie i upowszechnienie historycznego rozwoju myśli inżynieryjnej, rodzimych twórców inżynierii wojskowej i ich trwałych budowli na terenie kraju, dorobku wojennego polskich formacji inżynieryjno - saperskich oraz dokonań pokojowej służby żołnierzy i jednostek wojsk inżynieryjnych.

            Koło postanowiło w swojej działal­ności skupić się na:

1.     Realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i uchwał programowych Kongresu Stowarzyszenia;

2.     Rozwijaniu działalności informacyjnej o celach i zadaniach Stowarzyszenia oraz pozyskiwaniu nowych członków;

3.     Zacieśnianiu więzów koleżeńskich zwłaszcza z odchodzącymi do rezerwy żołnierzami-saperami;

4.     Organizowaniu podróży wojskowo-historycznych;

5.     Poszukiwaniu i pozyskiwaniu sponsorów wspierających Działalność Koła.

Funkcję Prezesa Koła nr 11 pełnili:

w latach 2001 - 2006 - płk Edward MISZCZAK

w latach 2006 - 2013 - ppłk Sławomir STRZELECKI

w latach 2013 - 2016 - ppłk Andrzej KOCZOROWSKI

w latach 2016 - 2017 - ppłk Tomasz BARANOWSKI

od 2017 ppłk Sławomir SZWEMIN

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 2876888 gościem na naszej stronie