2 Pułk Inżynieryjny
Sruktura i zakres działania patroli
Patrole rozminowania

 

Patrol Rozminowania - zwany też minerskim patrolem oczyszczania - jest specjalistycznym pododdziałem Wojsk Inżynieryjnych przeznaczonym do rozpoznania, usuwania i niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego w czasie pokoju i wojny.

 
Do zasadniczych zadań minerskiego patrolu oczyszczania należy:
-      rozpoznanie terenu (obiektu) na występowanie przedmiotów niebezpiecznych;
-      oczyszczanie terenu (obiektu) z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych;
-      przewożenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych do rejonów ich niszczenia;
-      niszczenie (neutralizacja) przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.
Minerski patrol oczyszczania funkcjonuje na podstawie rozkazów i wytycznych przełożonych oraz odpowiednich instrukcji.
 
Na czele minerskiego patrolu oczyszczania stoi dowódca patrolu, który kieruje jego działalnością w oparciu o zasadę jednoosobowego dowodzenia i jest przełożonym wszystkich żołnierzy patrolu oraz ma prawo wydawać rozkazy
we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania patrolu.
 
W swojej działalności dowódca patrolu może zasięgać opinii podwładnych i korzystać z ich doświadczenia i wiedzy fachowej. Funkcję dowodzenia podległymi żołnierzami dowódca patrolu sprawuje osobiście lub przez swojego zastępcę. Dowódca patrolu kieruje działalnością bezpośrednio podległych mu żołnierzy poprzez określenie celów, stawianie zadań i egzekwowanie ich wykonania, stwarzając jednocześnie warunki umożliwiające podwładnym wykonanie postawionych zadań oraz zapewniając odpowiednią samodzielność w działalności służbowej.
 
  
 
 
 
PATROL SAPERSKI NR 14
Działa na terenie ośmiu powiatów województwa kujawsko-pomorskiego tj: aleksandrowski, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, toruński, włocławski, m.Toruń, m. Włocławek.
Stacjonuje w Inowrocławiu.
 
 
PATROL SAPERSKI NR 15
Działa na terenie: dwóch powiatów województwa kujawsko-pomorskiego tj: nakielski, żniński oraz na terenie dziesięciu powiatów województwa wielkopolskiego tj: gnieźnieński, kaliski, kolski, koniński, pleszewski, słupecki, turecki, wrzesiński, m. Kalisz, m. Konin.
Stacjonuje w Inowrocławiu.   
 
 
PATROL SAPERSKI NR 18
Działa na terenie dziewięciu powiatów województwa mazowieckiego tj: ciechanowski, makowski, mławski, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, wyszkowski,  żuromiński. 
Stacjonuje w Nowym Dworze Mazowieckim. 
 
 
PATROL SAPERSKI NR 19 
Działa na terenie dwunastu powiatów województwa mazowieckiego tj: białobrzeski, gostyński, grodziski, grójecki, nowodworski, piaseczyński, płocki, pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, żyrardowski, m. Płock oraz na terenie jednego powiatu województwa łódzkiego tj: kutnowski.
Stacjonuje w Nowym Dworze Mazowieckim.
 
 
PATROL SAPERSKI NR 20
Działa na terenie dwóch powiatów  województwa mazowieckiego tj: legionowski, m. Warszawa.
Stacjonuje w Nowym Dworze Mazowieckim.
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 3002608 gościem na naszej stronie