2 Pułk Inżynieryjny
Patron

PATRON PUŁKU

                                                                 " ... Narodzie czas nie ufać w żadne zaręczenia
                                                         w Tobie samym jest zakład  zguby lub zbawienia".
                                                                  "Do Narodu" Jakub Jasiński

Jakub Jasiński urodził się 24 lipca 1761r. w Węglewie k. Pyzdr (wielkopolskie). W domu rodzinnym odebrał staranne wykształcenie podstawowe. 8 października 1773r. został przyjęty do Szkoły Rycerskiej w Warszawie.
Po sześciu latach otrzymał rangę gefrejtra w pierwszej brygadzie.

W 1783r. w stopniu podbrygadiera 4 brygady, został zaliczony do oficerów szkoły. Po odejściu ze szkoły prowadził działalność pedagogiczną i literacką. Na początku 1789r. król Stanisław August powierzył m.in. Jasińskiemu, będącemu już w stopniu podpułkownika, organizację korpusu inżynierów w Wielkim Księstwie Litewskim. 13 stycznia 1792r. awansował do stopnia pułkownika. W wojnie polsko-rosyjskiej 1792r. był początkowo naczelnym inżynierem armii litewskiej, następnie szefem sztabu korpusu gen. Sz. Zabiełły. 19 lipca 1792r. podjął prace fortyfikacyjne w Brześciu, następnie wziął udział w walkach w rejonie miasta.

Po przegranej kampanii 1792r. pozostał w wojsku, pozornie podporządkowując się władzy Targowicy. W latach 1793-1794 prowadził działalność konspiracyjną na Litwie. Kierował przygotowaniami i dowodził 22 - 23.04.1794r. siłami powstańczymi w walkach o wyzwolenie Wilna. Po opanowaniu Wilna 3 maja 1794r. awansowano go do stopnia generała lejtnanta i został naczelnym wodzem sił zbrojnych na Litwie. 7 maja, pod Polanami, wojska dowodzone przez gen. Jasińskiego powstrzymały oddziały płk Diejewa, maszerujące na Wilno. 4 czerwca, na skutek intryg, gen. Jasiński przestał dowodzić wojskami na Litwie. Po niepomyślnej bitwie pod Sołami (25.06.1794r.) gen. Jasiński złożył dowództwo i udał się do Warszawy. Naczelnik Kościuszko powierzył mu dowództwo nad dywizją nadnarwiańską (15.07.1794r.), która miała za zadanie utrzymywanie łączności między Warszawą a Litwą.

W końcu września 1794r., na wieść o zbliżaniu się armii gen. Suworowa, Jakub Jasiński z rozkazu Naczelnika opuścił Grodno. Po blisko trzech tygo- dniach marszu, w czasie którego stoczył kilka zwycięskich potyczek nad Narwią, gen. Jasiński dotarł do Warszawy (20.10.1794r.). W obliczu zarysowującej się klęski powstania był zwolennikiem radykalnych środków, mających na celu podtrzymanie walki, mobilizację społeczeństwa. Na wiadomość o zbliżaniu się wojsk rosyjskich do stolicy, zwrócił się do Naczelnika Wawrzeckiego z prośbą o powierzenie mu obrony Pragi. Generał Jasiński dowodził obroną północnego skrzydła szańców, ciągnących się od Wisły po Targówek. Miał pod swoimi rozkazami około 4000 regularnego wojska, 23 armaty i kilkuset uzbrojonych mieszczan.

Czwartego listopada 1794r. przeważające siły rosyjskie, dowodzone przez gen. Suworowa, przystąpiły do szturmu Pragi. Po odparciu pierwszego natarcia Rosjanie ponowili uderzenie, przerywając polskie linie obrony. Dowodzący centrum obrony gen. Zajączek rozkazał gen. Jasińskiemu wycofać się za Wisłę. Jasiński miał odpowiedzieć: "Po co rozpaczać w tej chwili:, kiedy nas tylu gotowych do walki. Hańba z bitwy uchodzić!" Wraz z grupą swoich żołnierzy walczył do końca i poległ w rejonie Zwierzyńca, otoczony przez rosyjską piechotę.

Bohaterska śmierć gen. Jasińskiego i rzeź Pragi weszły do historii walk niepodległościowych. Generał Jakub Jasiński był też utalentowanym poetą, publicystą i znakomitym organizatorem. Szczególne zasługi położył w przygotowaniu i zwycięstwie insurekcji w Wilnie. Naczelnik Kościuszko nagrodził go za męstwo i patriotyzm 29 września 1794r. złotą obrączką "Ojczyzna obrońcy swemu".

Twórczość Jasińskiego obejmuje wiersze satyryczne, bajki, piosenki (np. Chciało się Zosi jagódek...), poematy heroikomiczne w stylu wolteriańskim (np. Sprzeczki z 1788 lub 1791, wydanie pełne 1869). Istotne znaczenie mają utwory polityczne o charakterze rewolucyjnym i patriotycznym, m.in.: Wiersz w czasie obchodzonej żałoby przez dwór polski po Ludwiku XVI (z 1793, wyd. 1831) oraz Do narodu (z 1794, wyd. 1831).

Minister Obrony Narodowej decyzją nr 39/MON z dnia 16 lutego 2012 roku polecił 2pinż  w Inowrocławiu przyjąć imię gen. Jakuba Jasińskiego.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 2925707 gościem na naszej stronie