2 Pułk Inżynieryjny
Aktualności 2012 - 2013
Utylizacja bomby FAB- 70
17.12.2013
Bomba lotnicza z II Wojny Światowej

W dniu 07.12.2013r. w m. Turzyn, Patrol Rozminowania nr 19 z 2. Pułku Inżynieryjnego dowodzony przez chor. sztab Andrzeja KUCHARSKIEGO otrzymał zgłoszenie o znalezieniu przedmiotu niebezpiecznego. Saperzy po przybyciu na miejsce podjęli 70 kg bombę lotniczą z czasów II Wojny Światowej. Bomba została zdeponowana na terenie jednostki w miejscu czasowego przechowywania tj. w bunkrze, którego konstrukcja minimalizuje w znaczny sposób ewentualne następstwa wybuchu. W dniu 11.12.2013r. podczas załadunku materiałów niebezpiecznych, przewidzianych do zniszczenia na poligonie uruchomił się prawdopodobnie zapalnik czasowy bomby lotniczej. W związku z powyższym dowódca patrolu rozminowania powiadomił służbę dyżurną jednostki, wyznaczono strefę niebezpieczną i zapewniono ochronę tej strefy. Wyznaczono grupę zadaniową, która miała rozpoznać rodzaj przedmiotu niebezpiecznego oraz sposób jego zniszczenia. Podczas rozpoznania przeprowadzonego z użyciem robota TALON IV stwierdzono, że przedmiotem niebezpiecznym jest rosyjska bomba lotnicza typu FAB 70. Dodatkowo przeprowadzono sprawdzenie urządzeniem AP2C, które nie wskazało zagrożenia występowaniem bojowych środków trujących na korpusie bomby. Na podstawie zebranych materiałów opracowano dokumenty rozkazodawcze oraz wskazano warianty  zniszczenia  bomby. Bomba została zniszczona za pomocą systemu VULCAN. Elaboracji ładunków dokonał wchodzący w skład grupy zadaniowej por. mar. Radosław SIENIAWSKI, dowódca sekcji rozminowania grupy nurków minerów. Następnie przy użyciu robota TALON IV zostały sprawdzone efekty zniszczenia bomby a jej pozostałości podjął Patrol Rozminowania nr 19.

Rejon prowadzenia akcji zniszczenia bomby został odpowiednio zabezpieczony przez Żandarmerię Wojskową oraz służby ratownicze. Akcja niszczenia bomby miała również wymiar szkoleniowy. Współdziałali w niej saperzy jednostek inżynieryjnych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z Marynarki Wojennej RP, Wojsk Lądowych oraz Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych.

Całością przedsięwzięcia dowodził dowódca 2. pułku inżynieryjnego płk Marek WAWRZYNIAK.

Zdjęcia: chor. Sławomir Mrowiński - Wydział Prasowy IWsp SZ

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych
Jesteś: 2600478 gościem na naszej stronie